Tuesday, December 30, 2008

Bold in Gold!

Bold in Gold


Golden Delicious painting. In the beginning, I named this painting edible green. The name has been changed because a artist says to me on wetcanvas, these are my favorite apples: "Golden Delicious" totally bold in gold!
.
Golden Delicious schilderij. In het begin noemde ik dit werkje eetbaar groen, maar een artist noemde het op wetcanvas zijn favoriete appels, gemaakt(Stoutmoedig) in goud!
.
The original acrylic painting: 4.5x4.5 inch loose canvas texture,
Click on the painting and you can see the details!
.
Status: private collection

Monday, December 29, 2008

Red Apples

Red apples painting


Red apples painting. Yep, I have not mailed last two weeks, Sorry! This painting is the first in the study series I have made in these two weeks the rest comes to you on this next post. My intention on these small paintings was only light, shadow and color.
.
Rode appels schilderij. Ja, ik heb de laatste twee weken niet gepost, sorry! Dit schilderijtje is de eerste in de serie studies die zijn gemaakt de laatste twee weken de rest volgd. Het enige doel dat was gesteld aan deze werkjes was ligt schaduw en kleur stelling.
.
The original acrylic painting: 4.5x4.5 inch loose canvas texture,
Click on the painting and you can see the details!
.
Status: private collection

Tuesday, December 9, 2008

A Pair of Boots

A Pair of Boots painting


The work boots still life painting, nice painting challange this week from Karin's blog "Her work boots"! On the background you see a painting from one of my favorite artist painter Doug Braithwaite, titled "Afternoon Thunderstorm".
.
Het werk schoenen stilleven schilderij, een mooie uitdaging deze week op Karin's blog "Haar werk schoenen"! Op de achtergrond zie je een schilderij van Doug Braithwaite met de titel "Afternoon Thunderstorm" hij is een van mijn favoriete kunstschilders.
.
The photograph challenge from Karin's Different Strokes from Different Folks.
.
The original acrylic painting: 6.0x8.5 inch canvaspaper texture, acid free 290g/m (140lbs)
Click on the painting and you can see the details!
.
Status: private collection

Wednesday, December 3, 2008

The Jar

Pink Jars


Pink jars, yep a no painfully at the teeth if you see this! It is more a experiment how far you can go with color, but the apples are very taste full!

.

Roze glazen potten, ja ik weet het als je er naar kijkt doet het pijn aan je tanden. Het was meer een experiment hoever je kunt gaan met kleur, maar de appels waren in iedergeval wel smaakvol.

.

This is the result/resultaat.

Click on the painting and you can see the details!

.
Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status:

Monday, November 24, 2008

The Bauble

The Bauble stilllife


Detail:

The Bauble detail 01

Detail:

The Bauble detail
Varition on the vase paintings. Because we go in the direction of Christmas I have added a Christmas ball (Bauble). Mostly complex was the reflexies in the vase.
.
Variatie in de vaas schilderijen, omdat we richting kerstdagen gaan heb ik een kerstbal toegevoegd. Het meest moeilijke was de juiste reflexie in de vaas.
.
This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!
.
Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).
Status:

Wednesday, November 12, 2008

Shadows

Shadows

Figures painting is one of my favorites, nice challange this week from Karin's blog! Today between the still lifes I made this painting, it was a good alternation.
.
Figuren schilderen is wel een van mijn favorieten, een mooie uitdaging deze week op Karin's blog! Vandaag heb ik het tussen de stilleven schilderingen door gedaan en het was een leuke afwisseling.
.
The ninth photograph challenge from Karin's DSDF.
.
The original acrylic painting: 7x5 inch-18x13cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs)
Click on the painting and you can see the details!
.
Status: private collection

Monday, November 10, 2008

Big Apple

Big Apple painting

Detail:

Detail Big Apple painting

This old vase gives me many ideas to paint still lifes. Therefore I will make a few paintings more with that vase on it. The apples comes from the local city market.
.
Deze oude vaas heeft mij een hoop ideeen gegeven om stillevens te schilderen, daarom schilder ik er nog een paar met de vaas als middelpunt. De appels komen van de plaatselijke stadsmarkt.
.
This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!
.
Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).
Status:

Wednesday, November 5, 2008

Old Vase

Old Vase painting


Flowers and fruit still life. I have thinking a long time what kind of flowers fit in this old vase, I decided roses with on the foreground apples in a blue scale. Remarks over the reds in the background, you think its a too fiercely color?
.
Bloemen en fruit stilleven. Heb er lang over na gedacht wat voor bloemen in de oude vaas te zetten en heb besloten dat het rozen moesten worden met op de voorgrond appels in een blauwe schaal. Heb wel opmerkingen gehad over de felle rode kleur in de achtergrond, vinden jullie het te fel van kleur?
.
This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!
.
Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).
Status:

Wednesday, October 29, 2008

NY in a Hurry

NY in a Hurry

Detail:

NY in a Hurry, Detail

Another NY Times square scene. I hope you can feel the charge of energy and excitment of the city in this painting! This Times Square scene has so many detail, that it was a difficult choice what to paint on this canvas.

Een andere NY scene, ik hoop dat je kunt voelen hoeveel energie en aktie in deze straat is. Deze scene heeft zoveel detail dat het een vrij moelijke keuze was, wat presies te schilderen op dit doek om het niet in een chaos te doen lijken.

This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 12x9.5inch (30x24cm).
Status:

Friday, October 24, 2008

Alabama Cow

Alabama Cow

Detail:

Alabama Cow Detail

I think that I have painted the last one cows in June from a Dutch Cloverfarm (Model Koos). Now I am quite busy with painting NY yello cabs this week but I like Karins DSDF photo challenge, so I have made a decision to paint the Alabama Cow fast between the yello car paintings. I love it painting cows also the yello cars! : )

De laatste keer dat ik koeien heb geschilderd was in Juni model Koos van de Klaverhoeve. Ben nu nog druk bezig de gele NY taxi schilderijen af te krijgen maar vind de schilders uitdaging van Karins DSDF foto's wel de moeite waard om er tussen door de koe uit Alabama te schilderen. Het is prachtig om koeien te schilderen maar ook die gele auto's is leuk om te doen."

The seventh photograph challenge from Karin's DSDF.

The original acrylic painting: 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs)
Click on the painting and you can see the details!

Status: private collection

Monday, October 20, 2008

Yello Cabs Traffic

Yello cabs traffic


Detail

Yello cab detail

New York Times square painting 'local weather clear'. This is second from the serie New York paintings. Perhaps Broadway is one of the most painted NY city scenes, but I have try to paint many of these yello cabs.

NY Times square schilderij, plaatselijk mooi weer. Dit is de tweede uit een serie NY schilderijen. Het is misschien wel het meest geschilderde stads gezicht, maar ga het toch proberen veel gele taxie's in deze scenes aan te brengen.

This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 12x9.5inch (30x24cm).
Status:

Tuesday, October 14, 2008

Stock Exchange

NYSE painting

New York stock exchange painting. This is a beautiful subject for this week. Only not for the people that has lost mountains of money. I have tried to give the figures not too much detail, because the canvas has a small dimension. I want paint later on this year a larger dimension of this same subject.

New York aandelen beurs schilderij. Dit is een mooi subject voor deze week. Alleen niet voor de mensen die bergen met geld hebben verloren bij de omgevallen banken. Heb geprobeerd de figuren niet te veel detail te geven omdat de canvas afmeting wat klein is. Later dit jaar maak ik een grotere versie van dit subject.

The sixth photograph challenge from Karin's DSDF.

The original acrylic painting: 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs)
Click on the painting and you can see the details!

Status: private collection

Tuesday, October 7, 2008

The Bean

Gloud gate painting


Detail:

The bean painting detail

Cloud Gate nicknamed "The Bean" is a sculpture in Millennium Park Chicago from British artist Anish Kapoor. On the underside of the sculpture is a concave chamber that warps and multiplies reflections.
*
Wolken poort nicknaam De Boon is een sculptuur in het millenium park te Chicago, van de Britse kunstenaar Anish Kapoor. Aan de onderkant is een speciale konstruktie van chroom zodat je gestalte alle kanten op reflekteerd.
*
The fifth photograph painting challenge from Karin's DSDF.
*
The original acrylic painting: 25x19cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs)
Click on the painting and you can see the details!
*
Status: private collection.

Sunday, October 5, 2008

Sunny day

Sunny day


Another beautiful sunny summer day in a weekend to paint outside. Also am very privileged that my fixed models regularly take the time to pose for my painting easel.
Have a nice sunday!

Een andere mooie zomerdag in een weekeinde om buiten te schilderen. Ben erg blij dat de vaste modellen regelmatig de tijd nemen om te poseren voor mijn schilders ezel.
Iedereen een mooie zondag toe gewenst!

This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).
Status:

Thursday, October 2, 2008

Beach Girl

Beach girl

Beach girl painting from the neighborhood. It is always beautifully the sheens of the suns radiate to play with the sea water. Also it is a joy for painters to may look and paint the people(figures) at the beach.

Het strand meisje schilderij uit de omgeving. Het is altijd prachtig om de schitteringen van het zon licht met het water te zien spelen. En het is natuurlijk ook een lust voor het schilders oog om deze mensen en figuren op het strand te mogen schilderen.

This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).
Status:

Tuesday, September 30, 2008

Park Sun Break

Sun break

Daily walk through the park so it gives beautiful figures. This is the first from a series figures and these paintings will painted so loosely as possible. Models enough in the neighborhood.

Zo een dagelijkse wandeling in het park laat prachtige figuren zien. Dit is de eerst uit een serie figuren en deze schilderijen worden zo los mogelijk geschilderd. Modellen genoeg in de buurt.

This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).
Status:

Friday, September 26, 2008

White Pumpkins.

Pumpkins


With this new photo (Miniature, White Pumpkins) challenge I have to handle the brush more loose. I have made the choice to paint this time Karin's challenge photograph in museum art scene.

Met de nieuwe foto (Miniatuur, Witte Pompoenen) uitdaging heb ik de penseel handeling zo los mogelijk uitgevoerd. Heb de keuze gemaakt om deze keer de foto van Karin in museum kunst te schilderen.

The fourth photograph challenge from Karin's DSDF.

The original acrylic painting: 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs)
Click on the painting and you can see the details!

Status: private collection

Friday, September 19, 2008

Street Art News

Street Art

News paper street art painting. The stone wall background is an amusing change. Especially I named the news paper DSDF, with the dog Jack of Karin Jurick on the front page as a thanks for all her good work, her blog painting challenges each week are fabulous.

Kranten nieuws straatkunst schilderij. De stenen achtergronds muur vond ik wel een leuke afwisseling. Heb de krant speciaal DSDF genoemd met de hond Jack van Karin Jurick op de voorpagina als een bedankje voor al haar goede werk, haar schilders uitdagingen elke week zijn fabelachtig.

The third photograph challenge from Karin's DSDF.

The original acrylic painting: 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs)
Click on the painting and you can see the details!

Status: private collection

Wednesday, September 17, 2008

Canal house

Amsterdam canal house

Amsterdam canal house painting. These fifteenth and sixteenth century houses are in the center of city Amsterdam. Recently says someone that it looks like film set houses Rembrandt the movie, but its not. As an alternative, I painted diagonal with little details.

Amsterdamse grachten panden schilderij. Deze vijftiende en zestiende eeuwse huizen staan in het centrum van de stad Amsterdam. Laatst zij iemand dat het op een filmdecor lijkt van Rembrandt , maar dat is het niet. Als alternatief heb ik deze panden diagonaal geschilderd met weinig detail.

This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).
Status:

Monday, September 15, 2008

Beach house

Rehoboth Beachscape painting

Rehoboth Beach house, Delaware, United States. The second photograph challenge from Karin's DSDF. The painting of Rehoboth Beachscape is now hanging in the originale Louvre interior :) The alternation with the color of the underlying wall looks nice.

Rehoboth strand huis, Delaware, US. Dit is de tweede foto van Karin's kunstenaars uitdaging. Heb deze Rehoboth strand scene in het originele Louvre museum interieur geschilderd voor de afwisseling, met de muur kleur samen past het goed bij elkaar.

The original acrylic painting: 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs)

Click on the painting and you can see the details!
Status: private collection

Sunday, September 14, 2008

Dog Jack

Dog painting Jack

Dog painting of the weekly artist challenge from the photographs of karin Jurick. The first photo is Karin's Dog Jack, artists in the world can participate in this DSDF. She post a new subject of the week every Wednesday, Different Strokes from Different Folks you can also seen here al the different painting interpretations.

Hond Jack schilderij van de wekelijkse uitdaging voor kunstenaars gegeven informatie door Karin Jurick. De eerste ging over de hond van Karin en je bent vrij om te schilderen naar eigen idee. Artiesten over de hele wereld kunnen hier aan mee doen, ze post elke woensdag een nieuwe uitdaging op dit blog, Different Strokes from Different Folks je kunt hier ook alle verschillende schilderijen zien

The original acrylic painting: 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs)

Click on the painting and you can see the details!
Status: private collection

Thursday, September 11, 2008

Quartet

pears painting

Juicy chubby little pears painting, quartet pears from the local city market. Very good for a four days painters breakfast! So I have then anothor three days bacon, eggs and beans, I love the last three days in the week! :)

Sappige kleine peren van de plaatselijke markt. Goed voor vier dagen schilders ontbijt! Zo dan heb ik in ieder geval nog drie dagen over voor bacon, eieren en witte bonen, wat hou ik toch van die laatste drie dagen in de week! :)

This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 12x9.5inch (30x24cm).
Status:

Thursday, September 4, 2008

Flipping out!

Pepper flipping out


The pepper top heavy? I have knocked over the glass! Before the pepper was absorbed in the spagetti sauce, I painted him quickly because the sparkling in the shadow and the reflexes on the chromium came nice together.


Was de peper te zwaar? Nee, ik tikte het glas om! Voordat de peper in de spagetti saus ging moest ik hem snel even schilderen omdat het licht en de reflex in het chroom op dat moment goed samen kwamen.

This is the result/resultaat.
Click on the paintings and you can see the details!

Acrylic on canvas 12x9.5inch (30x24cm).

Status:

Tuesday, September 2, 2008

Jake's Famous Crawfish

Free painting - Jakes famous crawfish house


Detail:
Detail Jakes crawfish house

The free painting winner this month 'Jakes World Famous Crawfish House' de owner of this email photograph can claim the painting. Congratulated Maureen!
Jake's Famous Crawfish has been a downtown Portland (Oregon) landmark for more than 116 years. Outside in the street are steel rings used for tying up horses. Inside is a very colorful place. It has beautiful tasteful paintings of naked women above the bar and stories galore!

De winnaar van het gratis schilderij deze maand is 'Jakes Famous Crawfish house' de eigenaar van de ingezonden foto kan het schilderij op eisen. Dit gebouw staat al meer dan 116 jaar in de beneden stad van Portland (Oregon). Buiten op de stoep zitten nog stalen ringen waar vroeger de paarden aan vast werden gezet. Binnen is het een kleurig geheel en boven de bar hangen naakt schilderijen met daar bij de mooie verhalen van al die jaren.

The original acrylic painting is on 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs), which means that you need to frame it!

This is the result/resultaat.

Click on the painting and you can see the details!

Status:

Monday, September 1, 2008

Hot stuff

Hot stuffThe third painting in the series glass (shaker) with vegetable, fruit. To get that yellow pepper in the right position is the most work in the composition and then I have temporarily seen enough pepper! : ) The last from this series comes middle of this week.

Dit schilderij is de derde uit de serie glas, groente en fruit. De gele peper was het moeilijkste in de juiste compositie te krijgen. Zo en nu heb ik zo langzaam aan genoeg peper gezien! ; ) De laatste uit deze serie komt midden van de week.


Basis painting:
This is the result/resultaat.
Click on the paintings and you can see the details!
Acrylic on canvas 12x9.5inch (30x24cm).
Status:

Wednesday, August 27, 2008

Hot Pepper

glass and fruit

The second painting in the series glass (shaker) with vegetable, fruit. It is a challenge with that composition vertical hot red thing, and the red of the hot pepper is perhaps too dominantly but in combination with the cold glass a beautiful balance.


Het tweede schilderij uit de serie glas met groente, fruit. Het is wel een uitdaging om dat monster van een rode peper goed in de compositie te krijgen. De rode kleur van de peper is misschien te dominant maar in combinatie met het koude glas toch in balans.


Basis painting:

hot pepper basis

This is the result/resultaat.
Click on the paintings and you can see the details!
Acrylic on canvas 12x9.5inch (30x24cm).
Status:

Monday, August 25, 2008

Salt and Pepper

salt and pepper painting

I have made in my study only still lifes this week, because the rain in Holland I cannot paint outside (sorry). And I was too busy with murals. This is the first from a series of four with pepper and salt glass barrels(shaker) with vegetable and fruit.


Heb deze week alleen in mijn werkkamer stillevens kunnen schilderen omdat het te regenachtig was Sorry). En moest een aantal muur schilderingen maken en had hier door te kort aan tijd. Dit is de eerste uit een serie van drie zout en peper glas met groente en fruit

Basis painting:

Basis salt and pepper

This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status:

Saturday, August 16, 2008

Free Painting Giveaway!

'Give a way painting' The rules are simple!

1) Subscribe to Art Painting Weekly by Email the newest paintings and activated the email.
2) Take your digital camera or mobile phone and make a photograph from your city scene home town.
3) Send the photograph(jpg, gif) of the streetlife from your city per email to me (artpaintingweekly@yahoo.com).
4) From the first signed up photograph, I will begin to paint.
5) My cat is the notary and he is bowling the winner (my cats are not corruptly, I do not know when you send Canadian herring fish to the cats :) So the streetlife of the faithful blog readers, friends citys spread over the world. The winner gets its own street scene of photograph he/she sent in.
6) The 10,00 US dollar sent expenses must be paid through the winner of this painting. The painting will be shipped to all destinations in the world!
7) Each first of the month ther is a the winner. The winner will be informed with a e-mail, if the winner does not claim the painting, the runner-up will be notified.

You are a current subscriber? You've already been signed up! Only sent the photograph with the same subsciber email address.

free painting

The original acrylic painting is on 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs), which means that you must need to frame it!

Your e-mail address will only be used to deliver the painting.
You are free to unsubscribe at any time. The winner comes only from subscribers with a home town streetscene photograph.

Success with making the city scene photographs and bowling the free painting monthly!

Status: Not ready yet.

Wednesday, August 13, 2008

Black Horse

Black Horse

Extra information, the last two paintings are only been painted with use from two colors red and yellow and two tints white and black as also the paintings made with only a 0.5 inch brush.
The horse comes from the same spot as the previous horses, yep he is black with a red glow.

I hope that I can paint now cows in the new series. Yes, the same horse spot only I let the two students at home ;)

Ter informatie, voor de laatste twee schilderijen is alleen gebruik gemaakt van de kleuren geel en rood en met de tinten zwart en wit..en een kwast maat 8.
Dit paard komt wederom uit de zelfde omgeving en probeer nu een serie koeien te schilderen maar ik laat wel die twee herry makers thuis :)

Basis painting:


basis for black horse painting


This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status:

Sunday, August 10, 2008

Dutch Horse (part two)Dutch horse painting is finished!

As you see, this horse has not many sense (he stumbles ahead) so I paint him fast for the basis. And finish it in my study tomorrow. He comes from the same spot as the previous horses.

Zoals jullie kunnen zien heeft dit paard niet veel zin vandaag en strompelt vooruit, hierdoor kon ik nog snel een basis maken om morgen af te werken in mijn werk ruimte. Dit paard komt van de zelfde omgeving als de voorgaande paarden.

Basis Painting:
This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status:

Tuesday, August 5, 2008

Dutch country horse
Yep, the painters mess is cleared. I have selected a bad day for a outside painting, go outside to paint and pack my bag and bicycle. You already guess, rain, dry - rain, dry, the whole day and no umbrella. Dutch rain drops in this painting. Haha. This location is outside the city at the border of Nijmegen, there are beautiful horses and cows. This painting become a series of three horse pieces, after this horse series there come more people paintings!

Ja, de schilders rotzooi is opgeruimt. Ik heb een slechte dag uitgekozen om buiten te schilderen, ik pak mijn tas en fiets. Jullie raden het al, regen, droog - regen, droog de gehele dag en geen parapleu in de buurt. Echte Hollandse regen druppels in dit schilderij. Haha. De lokatie is buiten de stad aan de rand van Nijmegen, er zijn hier prachtige paarden en koeien aanwezig. Van deze paarden komt een serie van drie schilderijen, na deze paarden serie komen er weer portretten van mensen die hun dagelijkse dingen doen.The Dutch country horse painting is finished. Extra detail is, this work is made from the edge of the woods you must follow a very difficult way until the horse meadow gap in the woods.


This is the result/resultaat.

Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status:

Monday, August 4, 2008

The blue bagFrom now on you see daily the basis painting after it you will see the end result. Sorry for the mess on the background. I have should it to do before (basis and end result), better late then never. Haha. This painting start made in the same Churchgas street (Nijmegen), only this lady walks through the Burcht street in the direction of Walloon river bridge. That bicycle was my verify point.

Vanaf nu kun je dagelijks de basis van het schilderij zien en hierna het eind resultaat. Sorry voor de rotzooi op de achtergrond. Ik had het eerder moeten doen, maarja beter laat dan nooit. Dit basis schilderij is gemaakt vanuit de het Kerkegas steegje (Nijmegen), alleen deze dame loopt via de Burchtstraat richting de Waalbrug. Die fiets was mijn uitgangspunt.
The blue adidas bag painting is now finished, have let the basis pensil strokes in the figure.

De blauwe adidas tas schilderij is nu gereed, heb de basis penseel strepen niet weg geschilderd in het figuur.


This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status:

Sunday, August 3, 2008

Walking city girls

City girls


These ladies walking through the Burcht street direction Large market (weighing house square). The painting has been made from the Churchgas street. Because many people outside the city come along this citystreet. Beautiful spot to portray walking people. The red decoration behind that store glass was my verify point.

Deze dames wandelen via de Burchtstraat naar de Grote markt (Waag gebouw plein). Het schilderij is gemaakt vanuit het kerkegas steegje omdat daar veel mensen van buiten de stad langs lopen. Prachtige plek om voorbij komende mensen te portretteren. De rode decoratie achter het winkelglas was mijn uitgangs punt.

This is the result/resultaat.

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status:

Thursday, July 31, 2008

Dog walk

Waalkade Localview

Morning walker painting. Walking with your dog is always nice to do over the Walloon river bank. Only when you after it walk a route of 40 km in the four daily week (largest walk event in the world), it is really too heavy for me.

Ochtend wandelaar schilderij. Een wandeling maken met je hond is altijd goed om te doen en zeker over de Waalkade. Alleen als je erna nog eens 40 km moet lopen in de vierdaagse (grootste wandel evenement ter wereld) zou echt te zwaar zijn voor mij.

This is the result/resultaat.

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status:

Thursday, July 24, 2008

Yellow shoes

yellow ladies shoes


The yellow ladies shoes painting. On the way to the arrival of the four daily walkers. Walking these ladies from downtown to the Saint Annastreet. For this day renamed as the Gladiola. That red stone wall works as a bull on a red cloth. Also I like the name short skirts day for the painting, perhaps the next time.

Het gele dames schoenen schilderij. Op weg naar de binnen komst van de vierdaagse lopers lopen deze dames van de binnenstad richting Sint Annastraat, speciaal voor de aankomst omgedoopt tot Gladiola. Die rood stenen muur werkt als een stier op een rode lap. Had het schilderij korte rokjes dag kunnen noemen maar die naam bewaar ik tot de volgende keer.

This is the result/resultaat.

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status: