Wednesday, August 27, 2008

Hot Pepper

glass and fruit

The second painting in the series glass (shaker) with vegetable, fruit. It is a challenge with that composition vertical hot red thing, and the red of the hot pepper is perhaps too dominantly but in combination with the cold glass a beautiful balance.


Het tweede schilderij uit de serie glas met groente, fruit. Het is wel een uitdaging om dat monster van een rode peper goed in de compositie te krijgen. De rode kleur van de peper is misschien te dominant maar in combinatie met het koude glas toch in balans.


Basis painting:

hot pepper basis

This is the result/resultaat.
Click on the paintings and you can see the details!
Acrylic on canvas 12x9.5inch (30x24cm).
Status:

Monday, August 25, 2008

Salt and Pepper

salt and pepper painting

I have made in my study only still lifes this week, because the rain in Holland I cannot paint outside (sorry). And I was too busy with murals. This is the first from a series of four with pepper and salt glass barrels(shaker) with vegetable and fruit.


Heb deze week alleen in mijn werkkamer stillevens kunnen schilderen omdat het te regenachtig was Sorry). En moest een aantal muur schilderingen maken en had hier door te kort aan tijd. Dit is de eerste uit een serie van drie zout en peper glas met groente en fruit

Basis painting:

Basis salt and pepper

This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status:

Saturday, August 16, 2008

Free Painting Giveaway!

'Give a way painting' The rules are simple!

1) Subscribe to Art Painting Weekly by Email the newest paintings and activated the email.
2) Take your digital camera or mobile phone and make a photograph from your city scene home town.
3) Send the photograph(jpg, gif) of the streetlife from your city per email to me (artpaintingweekly@yahoo.com).
4) From the first signed up photograph, I will begin to paint.
5) My cat is the notary and he is bowling the winner (my cats are not corruptly, I do not know when you send Canadian herring fish to the cats :) So the streetlife of the faithful blog readers, friends citys spread over the world. The winner gets its own street scene of photograph he/she sent in.
6) The 10,00 US dollar sent expenses must be paid through the winner of this painting. The painting will be shipped to all destinations in the world!
7) Each first of the month ther is a the winner. The winner will be informed with a e-mail, if the winner does not claim the painting, the runner-up will be notified.

You are a current subscriber? You've already been signed up! Only sent the photograph with the same subsciber email address.

free painting

The original acrylic painting is on 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs), which means that you must need to frame it!

Your e-mail address will only be used to deliver the painting.
You are free to unsubscribe at any time. The winner comes only from subscribers with a home town streetscene photograph.

Success with making the city scene photographs and bowling the free painting monthly!

Status: Not ready yet.

Wednesday, August 13, 2008

Black Horse

Black Horse

Extra information, the last two paintings are only been painted with use from two colors red and yellow and two tints white and black as also the paintings made with only a 0.5 inch brush.
The horse comes from the same spot as the previous horses, yep he is black with a red glow.

I hope that I can paint now cows in the new series. Yes, the same horse spot only I let the two students at home ;)

Ter informatie, voor de laatste twee schilderijen is alleen gebruik gemaakt van de kleuren geel en rood en met de tinten zwart en wit..en een kwast maat 8.
Dit paard komt wederom uit de zelfde omgeving en probeer nu een serie koeien te schilderen maar ik laat wel die twee herry makers thuis :)

Basis painting:


basis for black horse painting


This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status:

Sunday, August 10, 2008

Dutch Horse (part two)Dutch horse painting is finished!

As you see, this horse has not many sense (he stumbles ahead) so I paint him fast for the basis. And finish it in my study tomorrow. He comes from the same spot as the previous horses.

Zoals jullie kunnen zien heeft dit paard niet veel zin vandaag en strompelt vooruit, hierdoor kon ik nog snel een basis maken om morgen af te werken in mijn werk ruimte. Dit paard komt van de zelfde omgeving als de voorgaande paarden.

Basis Painting:
This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status:

Tuesday, August 5, 2008

Dutch country horse
Yep, the painters mess is cleared. I have selected a bad day for a outside painting, go outside to paint and pack my bag and bicycle. You already guess, rain, dry - rain, dry, the whole day and no umbrella. Dutch rain drops in this painting. Haha. This location is outside the city at the border of Nijmegen, there are beautiful horses and cows. This painting become a series of three horse pieces, after this horse series there come more people paintings!

Ja, de schilders rotzooi is opgeruimt. Ik heb een slechte dag uitgekozen om buiten te schilderen, ik pak mijn tas en fiets. Jullie raden het al, regen, droog - regen, droog de gehele dag en geen parapleu in de buurt. Echte Hollandse regen druppels in dit schilderij. Haha. De lokatie is buiten de stad aan de rand van Nijmegen, er zijn hier prachtige paarden en koeien aanwezig. Van deze paarden komt een serie van drie schilderijen, na deze paarden serie komen er weer portretten van mensen die hun dagelijkse dingen doen.The Dutch country horse painting is finished. Extra detail is, this work is made from the edge of the woods you must follow a very difficult way until the horse meadow gap in the woods.


This is the result/resultaat.

Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status:

Monday, August 4, 2008

The blue bagFrom now on you see daily the basis painting after it you will see the end result. Sorry for the mess on the background. I have should it to do before (basis and end result), better late then never. Haha. This painting start made in the same Churchgas street (Nijmegen), only this lady walks through the Burcht street in the direction of Walloon river bridge. That bicycle was my verify point.

Vanaf nu kun je dagelijks de basis van het schilderij zien en hierna het eind resultaat. Sorry voor de rotzooi op de achtergrond. Ik had het eerder moeten doen, maarja beter laat dan nooit. Dit basis schilderij is gemaakt vanuit de het Kerkegas steegje (Nijmegen), alleen deze dame loopt via de Burchtstraat richting de Waalbrug. Die fiets was mijn uitgangspunt.
The blue adidas bag painting is now finished, have let the basis pensil strokes in the figure.

De blauwe adidas tas schilderij is nu gereed, heb de basis penseel strepen niet weg geschilderd in het figuur.


This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status:

Sunday, August 3, 2008

Walking city girls

City girls


These ladies walking through the Burcht street direction Large market (weighing house square). The painting has been made from the Churchgas street. Because many people outside the city come along this citystreet. Beautiful spot to portray walking people. The red decoration behind that store glass was my verify point.

Deze dames wandelen via de Burchtstraat naar de Grote markt (Waag gebouw plein). Het schilderij is gemaakt vanuit het kerkegas steegje omdat daar veel mensen van buiten de stad langs lopen. Prachtige plek om voorbij komende mensen te portretteren. De rode decoratie achter het winkelglas was mijn uitgangs punt.

This is the result/resultaat.

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).

Status: