Monday, November 24, 2008

The Bauble

The Bauble stilllife


Detail:

The Bauble detail 01

Detail:

The Bauble detail
Varition on the vase paintings. Because we go in the direction of Christmas I have added a Christmas ball (Bauble). Mostly complex was the reflexies in the vase.
.
Variatie in de vaas schilderijen, omdat we richting kerstdagen gaan heb ik een kerstbal toegevoegd. Het meest moeilijke was de juiste reflexie in de vaas.
.
This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!
.
Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).
Status:

Wednesday, November 12, 2008

Shadows

Shadows

Figures painting is one of my favorites, nice challange this week from Karin's blog! Today between the still lifes I made this painting, it was a good alternation.
.
Figuren schilderen is wel een van mijn favorieten, een mooie uitdaging deze week op Karin's blog! Vandaag heb ik het tussen de stilleven schilderingen door gedaan en het was een leuke afwisseling.
.
The ninth photograph challenge from Karin's DSDF.
.
The original acrylic painting: 7x5 inch-18x13cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs)
Click on the painting and you can see the details!
.
Status: private collection

Monday, November 10, 2008

Big Apple

Big Apple painting

Detail:

Detail Big Apple painting

This old vase gives me many ideas to paint still lifes. Therefore I will make a few paintings more with that vase on it. The apples comes from the local city market.
.
Deze oude vaas heeft mij een hoop ideeen gegeven om stillevens te schilderen, daarom schilder ik er nog een paar met de vaas als middelpunt. De appels komen van de plaatselijke stadsmarkt.
.
This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!
.
Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).
Status:

Wednesday, November 5, 2008

Old Vase

Old Vase painting


Flowers and fruit still life. I have thinking a long time what kind of flowers fit in this old vase, I decided roses with on the foreground apples in a blue scale. Remarks over the reds in the background, you think its a too fiercely color?
.
Bloemen en fruit stilleven. Heb er lang over na gedacht wat voor bloemen in de oude vaas te zetten en heb besloten dat het rozen moesten worden met op de voorgrond appels in een blauwe schaal. Heb wel opmerkingen gehad over de felle rode kleur in de achtergrond, vinden jullie het te fel van kleur?
.
This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!
.
Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).
Status: