Tuesday, September 30, 2008

Park Sun Break

Sun break

Daily walk through the park so it gives beautiful figures. This is the first from a series figures and these paintings will painted so loosely as possible. Models enough in the neighborhood.

Zo een dagelijkse wandeling in het park laat prachtige figuren zien. Dit is de eerst uit een serie figuren en deze schilderijen worden zo los mogelijk geschilderd. Modellen genoeg in de buurt.

This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).
Status:

Friday, September 26, 2008

White Pumpkins.

Pumpkins


With this new photo (Miniature, White Pumpkins) challenge I have to handle the brush more loose. I have made the choice to paint this time Karin's challenge photograph in museum art scene.

Met de nieuwe foto (Miniatuur, Witte Pompoenen) uitdaging heb ik de penseel handeling zo los mogelijk uitgevoerd. Heb de keuze gemaakt om deze keer de foto van Karin in museum kunst te schilderen.

The fourth photograph challenge from Karin's DSDF.

The original acrylic painting: 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs)
Click on the painting and you can see the details!

Status: private collection

Friday, September 19, 2008

Street Art News

Street Art

News paper street art painting. The stone wall background is an amusing change. Especially I named the news paper DSDF, with the dog Jack of Karin Jurick on the front page as a thanks for all her good work, her blog painting challenges each week are fabulous.

Kranten nieuws straatkunst schilderij. De stenen achtergronds muur vond ik wel een leuke afwisseling. Heb de krant speciaal DSDF genoemd met de hond Jack van Karin Jurick op de voorpagina als een bedankje voor al haar goede werk, haar schilders uitdagingen elke week zijn fabelachtig.

The third photograph challenge from Karin's DSDF.

The original acrylic painting: 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs)
Click on the painting and you can see the details!

Status: private collection

Wednesday, September 17, 2008

Canal house

Amsterdam canal house

Amsterdam canal house painting. These fifteenth and sixteenth century houses are in the center of city Amsterdam. Recently says someone that it looks like film set houses Rembrandt the movie, but its not. As an alternative, I painted diagonal with little details.

Amsterdamse grachten panden schilderij. Deze vijftiende en zestiende eeuwse huizen staan in het centrum van de stad Amsterdam. Laatst zij iemand dat het op een filmdecor lijkt van Rembrandt , maar dat is het niet. Als alternatief heb ik deze panden diagonaal geschilderd met weinig detail.

This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 9.5x12inch (24x30cm).
Status:

Monday, September 15, 2008

Beach house

Rehoboth Beachscape painting

Rehoboth Beach house, Delaware, United States. The second photograph challenge from Karin's DSDF. The painting of Rehoboth Beachscape is now hanging in the originale Louvre interior :) The alternation with the color of the underlying wall looks nice.

Rehoboth strand huis, Delaware, US. Dit is de tweede foto van Karin's kunstenaars uitdaging. Heb deze Rehoboth strand scene in het originele Louvre museum interieur geschilderd voor de afwisseling, met de muur kleur samen past het goed bij elkaar.

The original acrylic painting: 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs)

Click on the painting and you can see the details!
Status: private collection

Sunday, September 14, 2008

Dog Jack

Dog painting Jack

Dog painting of the weekly artist challenge from the photographs of karin Jurick. The first photo is Karin's Dog Jack, artists in the world can participate in this DSDF. She post a new subject of the week every Wednesday, Different Strokes from Different Folks you can also seen here al the different painting interpretations.

Hond Jack schilderij van de wekelijkse uitdaging voor kunstenaars gegeven informatie door Karin Jurick. De eerste ging over de hond van Karin en je bent vrij om te schilderen naar eigen idee. Artiesten over de hele wereld kunnen hier aan mee doen, ze post elke woensdag een nieuwe uitdaging op dit blog, Different Strokes from Different Folks je kunt hier ook alle verschillende schilderijen zien

The original acrylic painting: 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs)

Click on the painting and you can see the details!
Status: private collection

Thursday, September 11, 2008

Quartet

pears painting

Juicy chubby little pears painting, quartet pears from the local city market. Very good for a four days painters breakfast! So I have then anothor three days bacon, eggs and beans, I love the last three days in the week! :)

Sappige kleine peren van de plaatselijke markt. Goed voor vier dagen schilders ontbijt! Zo dan heb ik in ieder geval nog drie dagen over voor bacon, eieren en witte bonen, wat hou ik toch van die laatste drie dagen in de week! :)

This is the result/resultaat.
Click on the painting and you can see the details!

Acrylic on canvas 12x9.5inch (30x24cm).
Status:

Thursday, September 4, 2008

Flipping out!

Pepper flipping out


The pepper top heavy? I have knocked over the glass! Before the pepper was absorbed in the spagetti sauce, I painted him quickly because the sparkling in the shadow and the reflexes on the chromium came nice together.


Was de peper te zwaar? Nee, ik tikte het glas om! Voordat de peper in de spagetti saus ging moest ik hem snel even schilderen omdat het licht en de reflex in het chroom op dat moment goed samen kwamen.

This is the result/resultaat.
Click on the paintings and you can see the details!

Acrylic on canvas 12x9.5inch (30x24cm).

Status:

Tuesday, September 2, 2008

Jake's Famous Crawfish

Free painting - Jakes famous crawfish house


Detail:
Detail Jakes crawfish house

The free painting winner this month 'Jakes World Famous Crawfish House' de owner of this email photograph can claim the painting. Congratulated Maureen!
Jake's Famous Crawfish has been a downtown Portland (Oregon) landmark for more than 116 years. Outside in the street are steel rings used for tying up horses. Inside is a very colorful place. It has beautiful tasteful paintings of naked women above the bar and stories galore!

De winnaar van het gratis schilderij deze maand is 'Jakes Famous Crawfish house' de eigenaar van de ingezonden foto kan het schilderij op eisen. Dit gebouw staat al meer dan 116 jaar in de beneden stad van Portland (Oregon). Buiten op de stoep zitten nog stalen ringen waar vroeger de paarden aan vast werden gezet. Binnen is het een kleurig geheel en boven de bar hangen naakt schilderijen met daar bij de mooie verhalen van al die jaren.

The original acrylic painting is on 19x25cm Coarse canvas texture, acid free 290g/m (140lbs), which means that you need to frame it!

This is the result/resultaat.

Click on the painting and you can see the details!

Status:

Monday, September 1, 2008

Hot stuff

Hot stuffThe third painting in the series glass (shaker) with vegetable, fruit. To get that yellow pepper in the right position is the most work in the composition and then I have temporarily seen enough pepper! : ) The last from this series comes middle of this week.

Dit schilderij is de derde uit de serie glas, groente en fruit. De gele peper was het moeilijkste in de juiste compositie te krijgen. Zo en nu heb ik zo langzaam aan genoeg peper gezien! ; ) De laatste uit deze serie komt midden van de week.


Basis painting:
This is the result/resultaat.
Click on the paintings and you can see the details!
Acrylic on canvas 12x9.5inch (30x24cm).
Status: